Městská knihovna Janské Lázně

EČ MK ČR: 2623

Černohorská 15

542 25 Janské Lázně

Zřizovatel: město Janské Lázně

e-mail: kni...@seznam.cz

Jméno knihovníka: Milena Nováková

 

Zřizovací listina knihovny


Podle vzpomínek pamětníků sahá historie vzniku městské knihovny do poválečné doby. Zhruba od roku 1960 byla umístěna ve stejné budově jako tehdejší národní výbor, v prvním patře objektu čp. 85. Od roku 1966 je knihovna organizační složkou města, tehdy spadala pod „Osvětovou besedu“. Po následujícím několikaletém působení v malé nevyhovující místnosti panelového domu Merkur, kam byla nouzově umístěna z důvodů rekonstrukčních prací na budovách v majetku města, byla v roce 1997 přemístěna do svého současného působiště.

Městská knihovna v Janských Lázních se nyní nachází v samostatné místnosti v přízemí bytového domu čp. 15 (Zdena). Dům se zvláštním určením ve vlastnictví Města slouží pro starší a zdravotně postižené občany, a tak přiléhající místnost Klubu důchodců se může využívat jako čítárna během provozu knihovny. Knihovna má bezbariérový přístup.

Provoz knihovny byl vždy zajišťován jedním neprofesionálním pracovníkem. Od ledna roku 2005 mohli návštěvníci knihovny zaznamenat několik novinek vedoucích ke zkvalitnění a rozšíření knihovnických služeb. Kromě nástupu nové knihovnice bylo nejdůležitější novinkou rozšíření služeb veřejnosti poskytováním přístupu k síti INTERNET. V současné době jsou návštěvníkům k dispozici dva počítače s připojením k internetu.

Pro půjčování knih se v knihovně užívá automatizovaný knihovnický program Clavius.

Knihovnu navštěvují vedle místních občanů, mládeže a studentů Obchodní akademie pro tělesně postižené, také klienti Státních léčebných lázní s. p., kteří celoročně jezdí do Janských Lázní na průměrně pětitýdenní léčebné pobyty. V hojném počtu navštěvují naši knihovnu také dospělí spolu s dětmi, které jezdí na pobyty do dětské léčebny Vesna.

V době zimní i letní turistické sezóny přijíždí do Janských Lázní návštěvníci z naší republiky i ze zahraničí a knihovna registruje stálý zájem o veřejně přístupný internet.

 

Městská knihovna Janské Lázně je otevřena dvakrát týdně:

pondělí

čtvrtek

15:30 - 18:30

14:00 - 17:00

Městská knihovna  - roční statistika ke dni 31. 12. 2017

knihovní fond 5125 svazků
 z toho

 beletrie pro dospělé3431 svazků
 naučná pro dospělé1694 svazků
knižní přírůstky 2017 48 svazků
knižní úbytky 2017 723 svazků
registrováno
 104 uživatelů
 z toho 
 do 15 let1
počet návštěvníků v roce 2017

 

1176

 z toho internet287
počet výpůjček 2017 1350 svazků
 z toho 
 beletrie pro dospělé683
 naučná pro dospělé638
 beletrie pro děti5
 naučná pro děti

24

 výměnné fondy - půjčené od
jiných knihoven
266 svazků

Kontakty

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ
nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně
Česká republika
IČ: 00277967
DIČ: CZ00277967
ID datové schránky 4bfbycd
č. účtu:
115-1085130297/0100

ÚŘEDNÍ HODINY
PO: 9:00–11:30 | 12:00–16:30
ÚT: 8:00–11:30 | 12:00–15:00
ST: 8:00–11:30 | 12:00–16:30
ČT: 8:00–11:30 | 12:00–15:00
PÁ: 8:00–11:30

Telefon: (+420) 499 875 101
Fax: (+420) 499 875 273
E-mail: mes...@janske-lazne.cz
Elektronická podatelna: pod...@janske-lazne.cz

MONITOR - ROZPOČET

ZIMNÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA

LETNÍ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA

PARTNERSKÉ MĚSTO

Polanica Zdrój
www.polanica.pl

           www.mobisys.cz

Poskytovatel internetu v knihovně:

Dodavatel vozidla FUSO

Podpora realizace projektů města
z dotačních programů KHKJanské Lázně


Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit | Web vytvořil DYNWEB
Webová kamera Města Janské Lázně